در استفاده از خدماتی که مجموعه کوتینت گروپ (که از این پس در اینجا "مجموعه" نامیده می شود)  شرایط و ضوابطی که در اینجا ذکر خواهد شد، حکم فرما خواهد بود. از شما از این پس در اینجا با نام "مشتری" یاد خواهد شد و از شرایط و ضوابط استفاده تحت عنوان "سند" یاد خواهد شد. این سند به علاوه فرم های سفارش (که در ادامه تعریف خواهد شد) و هر موافقت نامه یا قرارداد خدمات مجموعه (که در ادامه تعریف خواهد شد)  که بین مجموعه و مشتری وجود دارد، بیانگر تفاهم و درک متقابل بین مجموعه و مشتری است. مگر مواقعی که به طور کتبی و صریح خلاف آنچه در این سند آمده توافق گردد، این سند بر هر قرارداد دیگری (چه کتبی، چه شفاهی و غیره) ارجح خواهد بود.

 

مجموعه حق به روز رسانی این سند را (که بدون هیچ محدودیتی شامل تغییر یا حذف "خدمات مجموعه" که تعریف آن در ادامه آمده است) در هر زمان و بدون اطلاع مشتری خواهد داشت. چنین تغییر و یا حذفی از زمان انتشار نسخه به روز شده ی سند در وب سایت رسمی مجموعه به صورت قانونی شامل حال مشتری خواهد شد و این کاملا به عهده مشتری است که از آخرین نسخه به روز شده این سند مطلع باشد.

  

ارسال فرم سفارش از طرف مشتری (که بدون هیچ محدودیتی شامل فرم های آنلاین ثبت سفارش، فرم های کاغذی ثبت سفارش، قرارداد خدمات مجموعه و سفارش های تلفنی است) و نیز استفاده از خدمات مجموعه از طرف مشتری، به صورت خودکار و فی الفور به معنی پذیرش این سند از طرف مشتری است و پیرو آن شامل حال مشتری خواهد شد. مشتری تضمین می کند که این سند را به صورت کامل خوانده است و فرصت لازم برای رایزنی قانونی در مورد آن داشته است و بنابراین به صورت روشن همه شرایط و ضوابط ذکر شده در این سند را فهمیده و با آن موافقت کرده است.

 

هرجا که در این سند، ارجاع مذکر، مؤنث، یا خنثی وجود داشته باشد، همه جنسیت ها را شامل خواهد بود و اگر در جایی منفرد استفاده شده، متناسب با متن زمینه، جمع نیز فرض خواهد شد و بالعکس. لفظ "شامل" که در هر بخشی از این سند استفاده شده، به معنی "مشمول، بدون هیچ محدودیتی" خواهد بود.

 خدمات مجموعه در مقابل دریافت فی، و تحت شرایط و ضوابط حاکم بر این سند که در ذیل آمده است، به مشتری عرضه می شود:

 

 همه صندوق های پست الکترونیک (شامل صندوقهایPOP ) که برای 12 ماه متوالی هیچگونه Login به آن انجام نشده باشد، بی استفاده پنداشته خواهد شد و مجموعه حق حذف آن صندوق و یا نامه های الکترونیکی داخل آن را خواهد داشت.

 

دو هفته پیش تر، مجموعه نامه ای به پست الکترونیک اصلی خواهد فرستاد و به وی اطلاع خواهد داد چنانچه صاحب صندوق پستی بی استفاده، ظرف دوهفته به صندوق خود وارد (Login) نشود، آن صندوق حذف خواهد شد.

 مجموعه حق حذف محتویات موجود در فولدر هرزنامه (Spam) که بیش از 30 روز از عمر آنها می گذرد، را دارد.

 

 

 

سوء استفاده مشتری شامل استفاده از خدمات مجموعه در فعالیتهای جنائی (شامل تصاویر خلاف عفت از کودکان و کلاه برداری)، مخدوش کردن حقوق معنوی اشخاص (حقیقی یا حقوقی)، نمایش چیزهای مبتذل، اهانت آمیز، افتراآمیز، تهدیدآمیز، بهره گیری از خدمات مجموعه برای اختلال در استفاده طبیعی سایر مشتریان، تولید انبوه فرایندها (spawning processes)، مصرف بی رویه حافظه اصلی، پردازنده و پهنای باند، ارسال هرزنامه(Spam) یا انبوه نامه های الکترونیکی (چه باعث ایجاد اختلال در خدمات گیری سایر مشتریان بشود یا نشود)، دسترسی یا استفاده بدون مجوز به اطلاعات، سیستمها یا شبکه (شامل هرگونه تلاشی برای درآوردن، پیمودن و آزمون نقاط ضعف سیستم یا شبکه یا انجام رخنه امنیتی، بدون مجوز از طرف صاحب سیستم یا شبکه) و ایجاد ارتباط بین خدمات مجموعه به هر کاربری (شامل بمباران پست الکترونیک(Mail bombing) و Flooding ، تلاش عمدی برای بارگذاری زیاد به سیستم، و حملات Broadcast). بدون ایجاد محدودیت در آنچه پیش از این ذکر شد، مجموعه مشخصا ذخیره و نگهداری هر گونه نرم افزار دزدی، استفاده از هرگونه نرم افزار  IRC bot و پروکسی (شامل "bnc" و "eggdrop")، ذخیره یا استفاده از هرگونه نرم افزار مورد استفاده برای Hack و Crack، ذخیره و یا فروش فهرست های پست الکترونیک انبوه مورد استفاده در ارسال هرزنامه ها یا ارسال انبوه نامه الکترونیکی، جعل هر گونه TCP/IP Packet header یا هر بخشی یا header  یک نامه الکترونیکی، را ممنوع اعلام می کند. مشتری درک میکند و می پذیرد و موافق است که سوء استفاده مشتری، باعث خواهد شد تا مجموعه فی الفور نسبت به قطع کلیه خدمات مشتری اقدام کند.

 

 

 

همچنین مشتری موافق است که مجموعه و هر شخص ثالث وابسته به آن(شامل نمایندگان فروش)، کارمندان و نمایندگان و مدیران و زیرمجموعه ها مجموعه، مجموعههای تابعه و فروشندگان مجموعه، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان، دعوی حقوقی، پرداخت غرامت، پیگرد قانونی از طرف مشتری در رابطه با استفاده از خدمات مجموعه مصون هستند.

 

 برای حداکثر میزان پیش بینی شده در قانون، در هیچ رخدادی و تحت هیچ شرایطی مجموعه (شامل کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران،  زیرمجموعه ها و مجموعههای تابعه) و هر شخص (حقیقی یا حقوقی) دیگری که در ایجاد، تولید یا توزیع خدمات مجموعه دخیل است، دِینی در قبال از دست دادن نام دامنه یا هرگونه زیان فردی یا تجاری، کاهش سود، افزایش هزینه، افزایش هزینه محصولات یا خدمات جایگزین، یا هرگونه صدمه یا زیان به هر نحوی که باشد، یا  صدمه جانبی به هر صورتی - حتی اگر آن صدمه محتمل از توصیه مجموعه باشد- (الف) منتج از استفاده یا عدم استفاده از خدمات مجموعه یا (ب) در ارتباط با مهاجرت یا جابجایی مجموعه یا تجهیزات متعلق به مشتری و یا مجموعه، نخواهد داشت. کل دِین مجموعه در قبال مشتری یا هر شخص ثالث دیگری، اگر وجود داشته باشد، برای هر گونه صدمه مرتبط با خدمات مجموعه، شامل هرگونه قصور یا فراموشی مجموعه یا نمایندگان مجموعه، محدود به فی نصب و راه اندازی یا فی ماهانه پرداختی مشتری به مجموعه (هرکدام که بیشتر باشد) خواهد بود و بیشتر از آن نخواهد بود.

 

 

مجموعه دِینی برای موارد زیر ندارد:

 

 

 

 

 

 مجموعه مالکیت و کنترل همه آدرس IP هایی که به مشتری تخصیص می دهد را، در اختیار دارد، مجموعه این حق را برای خود محفوظ می دارد تا هر زمان به صلاحدید مجموعه منفرداً، آدرس IP ها را حذف کند یا تغییردهد.

 

 

 مگر در مواردی که صریحاً در این سند به آن اشاره شده باشد، مجموعه همه اطلاعات و داده های مشتری را به صورت محرمانه نگهداری خواهد کرد. مشتری درک می کند، می پذیرد و موافق است که موارد اضطراری،حکم دادگاه، دستور دادستانی، پلیس یا هر قوه قانونی دیگر، یا هر قانون مشمول دیگر، مجموعه ممکن است اطلاعات مشتری را در اختیار آن نهاد بگذارد.  مشتری همچنین می پذیرد که مجموعه ممکن است اطلاعات مشتری را به مجموعه مادر خود برای استفاده داخلی شامل استفاده در ارتباط با خدمات مجموعه، بهبود خدمات، توسعه خدمات، پیشنهاد های خاص به مشتری و کمیسیون ارجاع، انتقال دهد.  مشتری درک می کند، می پذیرد و موافق است که اطلاعات تماس اداری مشتری که در ارتباط با ثبت دامنه مشتری است، اطلاعات آشکار محسوب می شود و مجموعه هیچ الزامی برای عدم عرضه این اطلاعات، به سایر اشخاص ثالث ندارد.

 

 

 

 هر قرارداد و موافقتنامه شامل این سند، فرم های سفارش و سایر قرارداد ارائه خدمات مجموعه بین مشتری و مجموعه، مشمول و مبتنی بر پایه قوانین جاری کشور ایران، تفسیر خواهد شد. مشتری موافق است که هر گونه دعوی قضایی یا حکمیت بین مشتری و مجموعه در چنین حوزه قضایی انجام خواهد شد و مشتری رضایت به حضور و آمدن به این حوزه قضایی دارد. اگر هر بخش از قرارداد از طرف دادگاه ذی صلاح، به هر دلیلی غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، سایر بخشهای قرارداد، کماکان معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

 

 مشتری درک می کند و می پذیرد و موافق است که مجموعه در مورد تأخیر در اجرای مفاد این سند، فرم های سفارش و سایر قراردادهای خدمات مجموعه، که باعث آن وقایعی خارج از کنترل مجموعه، شامل بلایای طبیعی، جنگ، شورش، اغتشاش عمومی، آشوب، مصائب ملی، زمین لرزه، اعتصاب، آتش سوزی، سیل، آلودگی آب، انفجار، قحطی، نزاع کارگری، مشکل حمل و نقل عمومی، تصادف، ممنوعیت یا محدودیت حکومتی (که مجموعا به آن "فورس ماژور" اطلاق می کنیم.)، باشد، مسوولیتی ندارد. مجموعه برای کاهش و سبک کردن تاثیرات فورس ماژور، تلاش معقولی خواهد کرد. با وجود هر چیزی که در این باره در جاهای دیگر ذکر شده، نبود منابع مالی به عنوان رخداد فورس ماژور، تلقی نخواهد شد و همچنین هیچ رخداد فورس ماژوری، الزام برای پرداختهایی که سررسید آنها رسیده است را، معلق نخواهد کرد.

 

 هرگونه ابطالیه، تغییر یا اصلاحیه هر بخشی از مفاد این سند، فرم های سفارش یا هر قرارداد خدمات مجموعه که از طرف مشتری صادر شود، تنها در صورت که موافقت کتبی به امضای نماینده قانونی مجموعه داشته باشد، معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

 

 هیچ چیز در این موافقتنامه به معنی، برقراری مشارکت یا ارتباط کارفرما و پیمانکار، آمر و مأمور یا شراکت بین طرفین نیست. طرفین به عنوان طرف مستقل، برای همیشه خواهند بود و هرطرف حق یا اختیار اینکه بر طرف مقابل فرض یا الزامی برقرار کند، ندارد مگر آنکه درباره آن به صراحت بیان شده باشد.

 

هرجا که در این سند، ارجاع مذکر، مؤنث، یا خنثی وجود داشته باشد، همه جنسیت ها را شامل خواهد بود و اگر در جایی منفرد استفاده شده، متناسب با متن زمینه، جمع نیز فرض خواهد شد و بالعکس.  لفظ "شامل" که در هر بخشی از این سند استفاده شده، به معنی "مشمول، بدون هیچ محدودیتی در کلیت آنچه پیش یا پس از آن آمده است" خواهد بود. تقسیم بندی مفاد این سند به مواد، پاراگراف ها، و درج عناوین در آن برای سهولت ارجاع به آن بوده و در کلیت و تفسیر آن خدشه ای وارد نمی کند.

 

این سند، به علاوه فرم های سفارش و هر قرارداد خدمات مجموعه، بین مجموعه و مشتری، مبنای درک و توافق کامل بین مشتری و مجموعه را تشکیل می دهد. به جز مواردی که صریحاً، به صورت کتبی و با امضا نماینده قانونی مجموعه، بر خلاف آن توافق شده باشد، مفاد این سند بر هر توافق کتبی (شامل قالب رایانه ای یا دیجیتالی) یا توافق شفاهی،  ارجحیت خواهد داشت. مفاد این سند و فرم های سفارش و هر قرارداد خدمات مجموعه، بین مشتری و مجموعه  منحصرا فقط بین مشتری و مجموعه خواهد بود و هیچ حقی را به هیچ شخص ثالثی اعطاء نخواهد کرد مگر آنکه صریحاً در این سند بیان شده باشد.

 

 مشتری اقرار و تضمین می کند که مشتری این سند را به طور کامل خوانده است و وقت کافی برای اطلاع از جوانب قانونی آن داشته است یا اینکه از این کار چشم پوشی کرده است و بنابراین شرایط و ضوابط مندرج در این سند را بدون هیچ گونه ابهامی درک کرده و با آنها موافق است.